logo

Rekreační kurzy

TRY SCUBA - VYZKOUŠEJ SI POTÁPĚNÍ

Ponor na zkoušku můžete absolvovat na bazénu nebo na volné vodě, dle vašeho výběru.
Jedná se o jednu lekci potápění s dýchacím přístrojem a instruktorem, který vás s úsměvem zasvětí do světa potápěčů.

CENA:

1000,- Kč (bazén)

2.000,- Kč (volná voda)

 

JUNIOR OWD - JUNIOR OPEN WATER DIVER

Tento kurz je určen našim nejmladším, dětem od 10 do 15 let. Hravou formou se naučí sami kompletovat výstroj a základní cviky potřebné pro potápění s přístrojem. Po zakončení kurzu se mohou potápět s dospělým kvalifikovaným doprovodem v bazéně nebo uzavřených vodách.

CENA: 8.000,- Kč

 

OPEN WATER DIVER - POTÁPĚČ OTEVŘENÉ VODY

Kurz IANTD Open Water Diver je úvodem do rekreačního potápění s dýchacím přístrojem. Poskytuje základní znalosti a dovednosti nezbytné pro získání prvních zkušeností v podvodním světě.

Tento kurz kvalifikuje potápěče k potápění do maximální hloubky 18 metrů. Tato kvalifikace opravňuje potápěče k provádění pouze bezdekompresních ponorů a k provádění ponorů v obdobném prostředí, ve krerém proběhly výcvikové ponory. Výcvik v uzavřené vodě musí obsahovat 240 minut času na dně. Před vstupem do volné vody musí žák manifestovat dostatečné zvládnutí všech základních potápěčských dovedností v otevřené vodě. Žáci by ve volné vodě měli manifestovat všechny dovednosti ovládnuté v uzavřené vodě. Výcvik v otevřené vodě musí obsahovat 80 - 120 minut. 

Všechny ponory musí být provedeny v prostředí s možností okamžitého bezpečného výstupu na hladinu. Všichni kurzanti musí být pod přímím dohledem instruktora. Kurz je ukončem úspěšným složením závěrečné písemné zkoušky s minimální úspěšností 80% 

Minimální věková hranice pro absolvování OWD kurzu je 10 let. V tomto případě je udělěna certifikace Junior OWD. Junior OWD se smí potápět pouze v doprovodu dospělé osoby. Standardní věková hranice pro kurz OWD je 15 let se souhlasem rodinného zástupce nebo 18 let  

CENA: 9.000,- Kč

CENA: 10.500,- Kč  (Individuální výuka)

 

ADVANCED OPEN WATER DIVER

Kurz IANTD Advanced Open Water Diver je sestaven tak, aby certifikovaným OWD potápěčům umožnil dále prohloubit jejich znalosti a dovednosti při potápění s dýchacím přístrojem a to především v takových oblastech jako jsou podvodní navigace, potápění do větších hloubek, noční ponory, potápění z lodi, potápění ve vlnách a proudech, potápění v suchém obleku.

Minimální celkový čas strávený na dně je v kurzu IANTD AOWD 120 minut. Alespoň jeden ponor do hloubky 30m. Při alespoň jednom ponoru musí žák provést vypuštění a správné použití dekompresní boje. Kurz je ukončen úspěšným složením závěrečné písemné zkoušky s minimální uspěšností 80%  

Tento kurz kvalifikuje potápěče k potápění do maximální hloubky 30 metrů.

Vstrupním předpokladem pro absolvování IANTD AOWD kurzu je certifikace OWD nebo její ekvivalent.

Minimální věková hranice pro absolvování AOWD kurzu je 10 let. V tomto případě je udělěna certifikace Junior AOWD.Junior AOWD se smí potápět pouze v doprovodu dospělé osoby. Srandardní věková hranice pro kuzr AOWD je 15 let se souhlasem rodinného zástupce nebo 18 let 

CENA: 8.000,- Kč

CENA: 9.500,- Kč (individuální výuka)

 

DRY SUIT DIVER

IANTD Dry Suit Diver je kurz ve kterém se naučíte potápět v suchém obleku a budete připraveni řešit krizové situace 

Mininální věková hranice pro absolvování kurzu Dry Suit Diver je 15 let se souhlasem rodinného zástupce nebo 18 let

CENA: 4 500 Kč 

 

ICE DIVER

IANTD Ice Diver je vstupní kurz pro  potápění v uzavřených prostorách - potápění pod ledem je úvod do jeskynního potapění

Minimální předpoklady pro absolvování kurzu je AOWD a nejméně 50 doložených ponorů

Minimální věková hranice pro absolvování  Ice Diver kurzu je 18 let

CENA: 5 500 Kč 

 

IANTD EANX DIVER

Kurz IANTD EANx Diver (Nitrox Diver) je úvodem do rekreáčního potápění se vzduchem obohaceným kyslíkem - Nitroxem. Poskytuje základní znalosti a dovednosti nezbitné pro používání Nitroxu s obsahem kyslíku 21 - 40% jako směsy pro dno do hloubek, pro které je potápěč certifikován. Tato kvalifikace potápěče  opravňuje k provádění pouze bezdekompresních ponorů.

Kurz je ukončen uspěšným složením závěrečné písemné zkoušky s minimální úspěšností 80%.

Vstupním předpokladem pro absolvování kurzu EANx Diver je certifikace OWD Diver nebo její ekvivalent. Tento kurz je také možno absolvovat spolu s OWD Diver kurzem

Minimální věková hranice pro absolvovaní EANx kurzu je 12 let.V tomto případě je udělena certifikace Junior EANx Diver. Junior EANx Diver se smí potápět pouze v doprovodu dospělé osoby.

Standardní věková hranice pro kurz EANx je 15 let se souhlasem rodinného zástupce nebo 18 let. Před zahájením kurzu musí účastník EANx kurzu vyplnit a podepsat lékařský dotazník 

CENA: 4.500,- Kč 

 

SPECIALTY - POTÁPĚČSKÉ SPECIALIZACE

Kurz IANTD Deep Diver je pokročilým kurzem hloubkového potápění. Tento kurz kvalifikuje potápěče k potápění se vzduchem jako dýchacím médiem do maximalní hloubky 39 metrů. V případě, že je potápěč certifikovaný EANx diver, může být pro ponory použit nitrox s obsahem 21 - 40 % kyslíku. Tato kvalifikace opravňuje potápěče k provádění bezdekompresních ponorů.

Výcvik v otevřené vodě musí obsahovat minimálně 4 ponory s celkovým časem na dně 100 minut. Při alespoň dvou ponorech musí být dosaženo hloubky 30-39 m. Při každém ponoru musí žáci předvést vypuštění dekompresní boje. Při alespoň dvou ponorech musí žáci provést sdílení dýchacího plynu a nácvik provedení bezpečnostní/dekompresní zastávky. Kurz je ukončen úspěšným složením závěrečné písemné zkoušky s minimální uspěšností 80%.

Vstupním předpokladem pro absolvování kurzů IANTD Deep Diver je certifikace AOWD nebo její ekvivalent a minimálně 10 zalogovaných ponorů

Minimální věková hranice pro absolvování kurzu Deep Diver je 12 let. V tomto případě je udělena certifikace Junior Deep Diver. Junior Deep Diver se smí potápět pouze v doprovodu dospělé osoby. Standartní věková hranice pro kurz Deep Diver je 15 let se souhlasem rodinného zástupce nebo 18 let.

CENA: 7500,- Kč 

 

RESCUE DIVER

Kurz IANTD Rescue Diver prohlubuje teoretické znalosti a praktické dovednosti potápěčů v oblasti předcházení a řešení krizových situací při potápění. Kurz je ukončen úspěšným spožením závěrečné písemné zkoušky s minimální uspěšností 80%

Vstupním předpokladem pro absolování kuzru IANTD Rescue Diver je certifikace AOWD Diver nebo její ekvivalent a minimálně 10 zalogovaných ponorů.

Minimální věková hranice pro absolvování IANTD Rescue kurzu je 18 let. Před zahájením kurzu musí účastník Rescue kurzu vyplnit a podepsat lékařský dotazník. 

CENA: 9.000,- Kč

 

OXYGEN PROVIDER

Kurz IANTD Rescue Diver prohlubuje teoretické znalosti a praktické dovednosti potápěčů v oblasti předcházení a řešení krizových situací při potápění.

kurz IANTD Oxygen Provider prohlubuje teoetické znalosti a praktické dovednosti účastníků v oblasti podávání kyslíku při řešení krizových situací. Tento kurz je doporučeno provádět v rámci kurzu Rescue Diver. 

Minimální věková hranice pro absolvování kurzu IANTD Oxygen Provider je 18 let.

CENA: 3.500,- Kč

 

Jak na to

Kurzy potápění pro každého.

Ponory na zkoušku

Nejste certifikovaný potápěč, ale chcete si zkusit jaké to je?
Pod dohledem zkušených instruktorů si to můžete vyzkoušet v kompletní potápěčské výstroji v bazénu. Cena zahrnuje půjčení kompletní potápěčské výstroje, proškolení a samotný ponor s instruktorem. Půjčovné potápěčských potřeb.

Cena bazén: 1000,-
Cena volná voda: 1500,-

mám zájem

Kurz šnorchlování

Jedete na dovolenou k vodě a chcete nahlédnout pod vodní hladinu a pokochat se krásou vodního světa?
Pod dohledem zkušených instruktorů Vás naučíme šnorchlování a základům nádechového potápění. Cena zahrnuje certifikaci + zapůjčení šnorchlovací výstroje

Cena: 3500,-

mám zájem

Dárkový certifikát

Obdarujte své blízké našim dárkovým poukazem. Pod dohledem zkušených instruktorů se Vám budeme plně věnovat.

mám zájem

Kontaktujte nás

Staňte se potápěčem!

Kontaktní informace

Kontaktní formulář